Δείξε μου τους φίλους σου στο Facebook να σου πω πόσο …μυαλό έχεις!

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, o αριθμός των φίλων που έχει κανείς στο Facebook σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου!

Eρευνητές του University College of London διεξήγαγαν μελέτη, προκειμένου να εξετάσουν αν η συχνή χρήση του διαδικτύου έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο. Αυτό που έκαναν ήταν να μελετήσουν τους εγκεφάλους δείγματος 125 σπουδαστών, όλοι εκ των οποίων ήταν ενεργοί χρήστες του Facebook.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σπουδαστές που είχαν πολλούς φίλους στο κοινωνικό δίκτυο ανέπτυσσαν πιο αυξημένη φαιά ουσία (υπεύθυνη για την επεξεργασία των πληροφοριών) σε σύγκριση με τους υπολοίπους.

Εκτός των άλλων, βρέθηκε ότι ακόμα και η περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για τη μνήμη και τη συναισθηματική νοημοσύνη του ανθρώπου, η λεγόμενη αμυγδαλή, ήταν μεγαλύτερη στους πιο “κοινωνικούς” χρήστες του Facebook.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που κάποιος σας επιπλήξει για τις αμέτρητες φιλίες σας στο Facebook μην ξεχάσετε να επικαλεστείτε την έρευνα. Για όλους τους άλλους, ξεκινήστε τα Add…

[πηγή eurekalert]

This entry was posted in Facebook, Internet, Misc, Social networks. Bookmark the permalink.

Comments are closed.