Παρά το γεγονός ότι η Adobe παλεύει σκληρά να κρατήσει ζωντανό το Flash, προέβη στην ενσωμάτωση ενός πακέτου HTML5 στο λογισμικό Illustrator CS5, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν το αντίπαλο δέος για τη δημιουργία εικόνων HTML5 με τα CSS3, Canvas Tags κλπ. Το Adobe Illustrator CS5 HTML5 Pack παρέχει:

  • Αποτελεσματικό σχεδιασμό για το Ίντερνετ με εξαγωγή Illustrator Artboards για συγκεκριμένα μεγέθη οθόνης με χρήση των SVG και CSS3.
  • Δημιουργία web widgets.
  • Εκμετάλλευση των τελευταίων εκδόσεων SVG και Canvas για δημιουργία διαδραστικών ιστοσελίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Adobe.

[πηγή Adobe]
Advertisements