Σημαντικά αυξημένη η παρουσία των μεσήλικων στην κοινωνική δικτύωση

Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι όλο και περισσότερα μεσήλικα άτομα εντάσσονται καθημερινά στην κοινωνία του Internet. Άτομα της οικογένειας, φίλοι και συγγενείς, άνω των 50 χρόνων, δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του διαδικτύου και προθυμοποιούνται να μάθουν τον χειρισμό της- πρωτοποριακής για την γενιά τους- τεχνολογίας Internet, από εμάς τους νεότερους και πεπειραμένους στον συγκεκριμένο τομέα.

Η έρευνα του Pew Internet έδειξε ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου 2009 και Μαΐου 2010 το ποσοστό της συμμετοχής στην κοινωνική δικτύωση στις ηλικίες 55-64 σημείωσε αύξηση 88%, ενώ στις ηλικίες 65 και άνω σημείωσε 100% αύξηση.

Όσον αφορά τις νεαρότερες ηλικίες, η καθεδρία τους στην χρήση διαδικτυακών κοινωνικών ιστότοπων, όπως το Facebook παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο με βάση τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παρουσίασε αύξηση στη χρήση αντίστοιχων ιστότοπων μόνο 13%. Μπορεί στην κούρσα για τον χώρο της κοινωνικής δικτύωσης να προηγούνται οι νέοι, παρ’ όλ’ αυτά οι μεσήλικες κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς και εμφανίζονται ως μέλη σε κοινωνικά sites πιο συχνά και μαζικά.

Δύο από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς ιστότοπους, το Twitter και το Facebook, δεν φαίνεται να είναι και τόσο διαδεδομένοι ή αρεστοί στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, αφού προκύπτει ότι οι μεσήλικες αποτελούν την μειονότητα στα καταχωρημένα μέλη τους.

Με βάση σχετική αναφορά του Pew Internet, πριν από 10 μήνες το 19% όλων των χρηστών του διαδικτύου είχε δημιουργήσει προσωπικό προφίλ σε κοινωνικούς ιστότοπους, αλλά μόνο ένας στους δέκα χρήστες ηλικίας άνω των 50 ετών έδειχνε ενδιαφέρον για το προφίλ του ή ενημερωνόταν για την κατάσταση του προφίλ ενός άλλου ατόμου. Αφενώς μεν το παραπάνω ποσοστό αποδεικνύει μια μικρή άνοδο στην συμμετοχή των μεσήλικων σε κοινωνικούς διαδικτυακούς ιστότοπους αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, αφετέρου δε παραμένει ένα μηδαμινό νούμερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβέλεια των στατιστικών ερευνών του Pew καλύπτει τον καθένα που συνδέεται στο Internet για οποιονδήποτε σκοπό.

Ο δημοφιλέστερος τρόπος για διαπροσωπική επικοινωνία στα άτομα άνω των 50 ετών, όπως δήλωσε η συντάκτριατων ερευνών, Mary Madden, εξακολουθεί να είναι το- απλό και εύχρηστο- ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όσο η τεχνολογία του διαδικτύου εξελίσσεται και παρασύρει τον παγκόσμιο πληθυσμό, είναι αναπόφευκτο οι παλαιότερες γενιές να μην νιώσουν έλξη και να αντισταθούν στον σύγχρονο τρόπο μαζικής επικοινωνίας και πληροφόρησης του Internet. Οι μεσήλικες προσθέτουν δειλά-δειλά τις νέες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και δίνουν το παρών τους- ολοένα και περισσότερο- στον χώρο της διαδικτυακής επικοινωνίας.

[πηγή Mashable]

This entry was posted in Internet, Social networks. Bookmark the permalink.