Η εποχή των smartphones έφερε στη ζωή μας και διάφορα καταστήματα εφαρμογών με χιλιάδες καταχωρήσεις κάθε είδους. Φυσικά, κάτι τέτοιο εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με την ποιότητα τους αλλά και σε ποιο κοινό απευθύνονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους.

Για αυτό το λόγο, η Google αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης των εφαρμογών του Android Market, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: All, Pre-teen, Teen και Mature.

Ο Eric Chu δήλωσε για το θέμα:

"Ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα, οι  προγραμματιστές του Android OS θα πρέπει να δηλώνουν την κατηγορία της εφαρμογής εάν θέλουν να συμπεριληφθεί στο Android Market. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν updates, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όσοι δεν προβούν στην απαραίτητη αυτή ενέργεια, θα δουν τις εφαρμογές τους να περνούν αυτόματα στην κατηγορία Mature"

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η Apple είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τις εφαρμογές που δηλώνονται για καταχώρηση, ιδιαίτερα με αυτές που περιλαμβάνουν ή υπονοούν πορνογραφικό περιεχόμενο, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να "προστατεύσει" τα μικρά παιδιά.

[πηγή TechCrunch]
Advertisements