Το κοινωνικό καλό είναι ένας από τους όρους που έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο Ίντερνετ εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω των online δωρεών, είτε για τη διατήρηση κοινοφελών ιστοσελίδων (π.χ. Wikipedia), είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς (π.χ. Unicef). Στο παρακάτω πλήρες γράφημα μπορούμε να δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις δωρεές, ακόμα και από κινητά τηλέφωνα!

[πηγή Mashable]
Advertisements