Η Εθνική Επιτροπη Τηλεπικοινωνιών ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, αυτεπάγγελτα ή και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών, προέβη στη διενέργεια ακροάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ζητήματα που αφορούσαν την παραβίαση της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, κατά το διάστημα 1/11/2007 έως 1/3/2008.

Ως αποτέλεσμα των ακροάσεων αυτών, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίαση την επιβολή διοικητικών προστίμων ως εξής:


1) Στις εταιρείες ΤeledomeTellas και Vivodi επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ100.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντιστοίχως, για περιπτώσεις αυθαίρετης ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα και αυθαίρετης ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης προεπιλογής. Για τα προαναφερθέντα πρόστιμα, η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ να αποστείλει τις σχετικές αποφάσεις στην Εισαγγελία.

2) Για τη μη παροχή στοιχείων ή/και την κατά πολύ εκπρόθεσμη παροχή στοιχείων αναφορικά με καταγγελίες καταναλωτών, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα στις ακόλουθες εταιρείες:

- Στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε , ύψους 180.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Vodafone, ύψους 160.000 ευρώ
- Στην εταιρεία On Telecoms, ύψους 150.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Vivodi, ύψους 200.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Teledome, ύψους 230.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Forthnet, ύψους 290.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Hellas on Line ύψους 150.000 ευρώ
- Στην εταιρεία Τellas ύψους 190.000 ευρώ

Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου κάθε εταιρείας ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η έλλειψη ανταπόκρισης στις διαβιβαστικές επιστολές της ΕΕΤΤ αναφορικά με καταγγελίες καταναλωτών, ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών και ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης υποβολής στοιχείων στην ΕΕΤΤ.

Σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, δήλωσε:

«Η ΕΕΤΤ θα συνεχίζει να καταπολεμά τυχόν αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες ταλαιπωρώντας τον καταναλωτή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο έλεγχος της αγοράς θα εντατικοποιηθεί, μέσω συνεχών ακροάσεων και αυτεπάγγελτων ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να απολαμβάνει ο καταναλωτής σωστή εξυπηρέτηση και να μην αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν ή τον εξαπατούν».

H EETT (Εθνική Επιτρπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) επέβαλε εκτός από της προαναφερθείσες εταιρίες και στης στις τρείς εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, CosmoteVodafone και WIND πρόστιμα συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων Ευρώ. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβάσεις των υποχρεώσεων περί ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών.

Και συγκεκριμένα για την αύξηση, στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009, του ελαχίστου χρόνου χρέωσης κλήσεων και βιντεοκλήσεων από 30 σε 45 δευτερόλεπτα. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση για περίπου 4.2 εκατομμύρια συνδρομητές συμβολαίου. Το επιβληθέν με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας πρόστιμο ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ για καθεμία από τις εταιρείες Cosmote και Vodafone, που είναι το ανώτατο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία, και σε 1 εκατομμύριο ευρώ για τη WIND.

Μετά από ενδελεχή έρευνά της σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα εμπορικών προσφορών των τριών εταιρειών προς ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες, και ύστερα από ακροάσεις, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, του Κανονισμού Γενικών Αδειών και του Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι διατάξεις αυτές απαιτούν, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης συμβατικών όρων από τις εταιρείες-παρόχους, τη σαφή, απλή, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη και μη παραπλανητική ενημέρωση των συνδρομητών τους. Πλην όμως, ο τρόπος γνωστοποίησης από κάθε εταιρεία της δυσμενούς για το καταναλωτικό κοινό αύξησης της ελάχιστης χρέωσης των υπηρεσιών της, κρίθηκε από την ΕΕΤΤ ως ανεπαρκής, σε κάποιες περιπτώσεις παραπλανητικός, και μη σύμφωνος με τις ανωτέρω διατάξεις.

Το ύψος του προστίμου καθορίστηκε, με βάση τον αριθμό θιγομένων συνδρομητών κάθε εταιρείας, τη βαρύτητα της παράβασης ανά περίπτωση, και τη στέρηση της δυνατότητας καταγγελίας των συμβάσεων από τους συνδρομητές, οι οποίοι είδαν ξαφνικά να αυξάνονται εν αγνοία τους οι μηνιαίοι λογαριασμοί τους.

[Thanks thanasis - iPhonehellas]
Advertisements