Η comScore πραγματοποίησε μια σημαντική έρευνα για το αντίκτυπο των social networks στην Ευρώπη, από την οποία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών των Facebook και Twitter αποτελείται από ανθρώπους ηλικίας 15-24 ετών (25.3%), ενώ ακολουθεί από κοντά το αμέσως επόμενο γκρουπ 25-34 ετών (24.3%).

Η πιο χαλαρή ατμόσφαιρα αυτών των δικτύων δικαιολογεί το γεγονός ότι το νεαρότερο κοινό αποτελεί την πλειοψηφία τους, καθώς το πιο σοβαρό LinkedIn προτιμάται από μεγαλύτερες ηλικίες, με περισσότερους από τους μισούς χρήστες του να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-54 και μόλις το 10.4% είναι κάτω των 25.

Γενικότερα, παρατηρείται μια αύξηση στους χρήστες και στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι άνω των 45 αρχίζουν να ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με τα κοινωνικά δίκτυα.

[πηγή ComScore]
Advertisements