Αρκετές ιστοσελίδες, κυρίως ενημερωτικού περιεχομένου, χρησιμοποιούν πλέον δίπλα από κάθε άρθρο τους το πασίγνωστο κουμπί του Facebook "Like", καθώς ο αριθμός αυτών που το έχουν πατήσει. Σε περίπτωση που σας κουράζει να το βλέπετε συνεχώς, υπάρχει τρόπος να το εξαφανίσετε από όλες τις ιστοσελίδες με το extension Facebook Blocker για τους browsers Mozilla Firefox, Google Chrome και Apple Safari.

  • Ανοίξτε κάποιον από τους παραπάνω browsers
  • Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Facebook Blocker και επιλέξτε την έκδοση του browser σας
  • Στον Chrome γίνεται αυτόματη εγκατάσταση, ενώ στον Firefox χρειάζεται επανεκκίνηση
  • Μετά το τέλος της εγκατάστασης όλα τα "Like" εξαφανίζονται από όλες τις ιστοσελίδες, εκτός φυσικά από το Facebook

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Facebook Blocker:

  • Chrome - Πηγαίνετε στο menu Window και επιλέξτε Extensions. Θα σας εμφανίσει αυτά που έχετε εγκαταστήσει, οπότε επιλέγετε το Facebook Blocker και Uninstall ή Disable.
  • Firefox - Πηγαίνετε στο menu Tools και επιλέξτε Add Ons. Παρομοίως θα δείτε όλα ta extensions, επιλέξτε Facebook Bloker και Uninstall ή Disable.
  • Safari - Πηγαίνετε στο menu Safari και επιλέξτε Preferences. Στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Extensions και Uninstall ή Turn Off για το Facebook Blocker.

Φυσικά, μπορείτε να αποφύγετε όλα τα παραπάνω εάν απλά αγνοήσετε τα κουμπιά "Like"...

[πηγή Webgraph]
Advertisements