Όσοι προσπαθείτε να μπέιτε στο Facebook εδώ και λίγη ώρα, θα έχετε καταλάβει ότι αυτό είναι αδύνατο. Ο λόγος είναι ότι ξεκίνησαν οι διεργασίες ενσωμάτωσης των νέων λειτουργιών που είχαμε δει πριν από μερικές ημέρες (σε αυτές και το Places!), καθώς και τη δυνατότητα να μεταβαίνουμε σε διαφορετικούς λογαριασμούς άμεσα, χωρίς να χρειάζεται log in ή log out!

Σύντομα θα δούμε όλες τις αλλαγές μπροστά μας. Μέχρι τότε μπορούμε να ασχοληθούμε με το Twitter...

Advertisements