Έχει προκύψει έντονη φημολογία ότι το Facebook θα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης voice και video chat, γεγονός που δικαιολογεί την πρόθεση να εγκαταλειφθεί η υποστήριξη του Internet Explorer 6, αν και η σελίδα θα συνεχίσει να λειτουργεί στον IE6 χωρίς όμως τις νέες λειτουργίες. Όλα αυτά λέγεται ότι θα οδηγήσουν στη δημιουργία μίας υπηρεσίας τύπου Skype από το Facebook, μια λογική κίνηση μετά και την εκκίνηση παρόμοιας υπηρεσίας από την Google.

Το Facebook δεν επιβεβαίωσε τίποτε από τα παραπάνω, αλλά ούτε αρνήθηκε...

Advertisements