Όσοι επισκεφθήκατε από το πρωί το Facebook θα έχετε παρατηρήσει λογικά το βελάκι δίπλα από την επιλογή "Most Recent" στην αρχική σελίδα του λογαριασμού σας. Αυτή είναι μια νέα αλλαγή στο κοινωνικό δίκτυο που μας δίνει πλέον περισσότερες επιλογές για να φιλτράρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από διάφορες κατηγορίες.

Προηγουμένως μπορούσαμε να επιλέξουμε μεταξύ του "Top News" και του "Most Recent", όμως τώρα μας ανοίγεται ένα drop-down menu από όπου μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε ενημερώσεις σχετικές με Games, Photos, Links, Status Updates, Pages, Groups, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα να διαμορφώσουμε πλήρως τις ενημερώσεις που θα έρχονται από οποιονδήποτε συγκεκριμένο χρήστη.

Advertisements