Το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για ώρες, έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας, αλλά πόσο καλά γνωρίζουμε το πως λειτουργεί; Στο παρακάτω πλήρες γράφημα μπορούμε να μάθουμε αρκετά ενδιαφέροντα στοχεία για μένα από τα μεγαλυύτερα επιτεύγματα της Ανθρωπότητας, το Ίντερνετ.

Advertisements