Στις πληροφορίες υποστήριξης για τις εφαρμογές του iWorks (Pages, Keynote και Numbers) υπάρχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα σημείωση:

''Printing directly from iPad is not currently available''

Αυτό δημιουργεί σκέψεις για το εάν τελικά μια από τις επόμενες εκδόσεις firmware για iPad ή iPhone (ίσως το iPhone OS 4.0) θα υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση των δεδομένων.

[πηγή AppleInsider]
Advertisements