Το WiFi του laptop μπορεί να βλάψει το σπέρμα!

Πρόσφατη μελέτη του περιοδικού ‘Fertility and Sterility’ έδειξε ότι μεταξύ άλλων παρενεργειών, το WiFi του laptop μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο σπέρμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ανδρική γονιμότητα.

Για τους σκοπούς της έρευνας, συλλέχθηκε δείγμα σπέρματος από 29 άντρες και στη συνέχεια εκτέθηκε σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το WiFi του laptop για 4 ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν το σπέρμα να υποστεί βλάβες στο DNA και να σημειώσει μειωμένη κινητικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το 25% του σπέρματος σταμάτησε να κινείται μετά την τέταρτη ώρα έκθεσης στην ακτινοβολία, μόλις το 14% σταμάτησε να κινείται όταν απομακρύνθηκε από τον υπολογιστή, ενώ το 9% υπέστη σημαντική αλλοίωση στο DNA.

Οι ερευνητές σημειώνουν στη μελέτη:

“Εικάζεται ότι η τοποθέτηση ενός laptop που συνδέεται ασύρματα στο Internet κοντά στους όρχεις μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα γονιμότητας για τον άντρα. Θα πρέπει να διεξαχθούν νέες μελέτες προκειμένου να ερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα…”

[πηγή huffingtonpost]

This entry was posted in Featured, Health, Misc, Science and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Το WiFi του laptop μπορεί να βλάψει το σπέρμα!

  1. Pingback: Το WiFi του laptop μπορεί να βλάψει το σπέρμα! | Online-Greece.gr