Είναι συνηθισμένο να ξεχνάμε να αλλάξουμε την ώρα στο ξυπνητήρι τις ημέρες που μπορούμε να ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω, οπότε αρχίζουν και τα σχετικά πρωινά βρισίματα. Για αυτό κυκλοφορεί το ξυπνητήρι Moshi Alarm Clock Radio, το οποίο αναγνωρίζει έντεκα φωνητικές εντολές, για τις αντίστοιχες λειτουργίες του!

Η λειτουργία του είναι πολύ απλή (π.χ. φωνάζετε SHUT UP και σταματά απευθείας) και κοστίζει περίπου €55.

[πηγή Moshi]
Advertisements