Το Nikon ViewNX είναι ένα πρόγραμμα αναζήτησης φωτογραφιών το οποίο συνεργάζεται με το Nikon Transfer και σας διευκολύνει στην οργάνωση και την κοινή χρήση των εικόνων σας. Περιλαμβάνει επιλογές για την ταξινόμηση φωτογραφιών με κατάταξη, την αλλαγή του μεγέθους τους, τη δημιουργία slideshow με κίνηση και την εκτύπωση όλων των στοιχείων, από μια σελίδα ευρετηρίου μικρογραφιών μέχρι μια ολοσέλιδη φωτογραφία.

  • View, edit, share, select and correct with ease: ViewNX is the ultimate easy, yet powerful, browser from Nikon. With fast viewing of JPEG, TIFF and NEF files, your workflow will speed up with ViewNX.
  • Quick editing of NEF files: Convert RAW NEF files to JPEG and TIFF formats with ease. You can even adjust white balance and exposure compensation.
  • Integrates easily with Capture NX: One click is all it takes to open selected images within Capture NX. All of your labels are supported.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Nikon.

Advertisements