Η υπηρεσία της Nokia που παρουσιάστηκε ως το αντίπαλο δέος απέναντι στο iTunes οδηγείται στο κλείσιμο, καθώς η εταιρία αποσύρει τις συνδρομές σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο περιορισμός της αποθήκευσης των τραγουδιών σε μετρίων δυνατοτήτων συσκευές (λόγω δικαιωμάτων - DRM), απέτρεψε αρκετούς από το να πληρώσουν για συνδρομή στο Ovi Music Unlimited.

Παρόλα αυτά, η υπηρεσία Ovi Music θα συνεχίσει να υφίσταται με υλικό που δε προστατεύεται από δικαιώματα DRM σε όλες τις χώρες, ενώ όσοι έχουν συνδρομή θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν μέχρι το πέρας αυτής.

[πηγή Engadget]
Advertisements