Πριν από λίγη ώρα η Skype ανακοίνωσε στο Twitter ότι η υπηρεσία της παρουσιάζει κάποια προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι εδώ στο Techgear.gr.

Αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι μόλις επιχειρήσουν log in, η εφαρμογή "crashάρει", τόσο σε Windows PC, όσο και σε Mac, και σε Linux. Η εταιρία ενημερώνει ότι σύντομα θα έχει βρει τη λύση, ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχει πέσει και η ιστοσελίδα της!

Update: Οδηγίες επίλυσης του προβλήματος από το blog της Skype

Windows Vista and Windows 7

1. Close Skype.
a. Right-click the Skype icon in the system tray (at the bottom right of the screen)
b. Choose Quit.
2. Ensure that "Show hidden files and folders" is switched on.
a. Click Start, type run and press Enter.
b. Type control folders and click OK.
c. Select the View tab and ensure relevant entry is enabled.
3. Locate the shared.xml file.
a. Click Start, type run and press Enter.
b. Type %appdata%\skype and click OK.
c. Delete the shared.xml file.
4. Restart Skype. The shared.xml file will be recreated.

Windows XP

1. Close Skype.
a. Right-click the Skype icon in the system tray (at the bottom right of the screen)
b. Choose Quit.
2. Ensure that "Show hidden files and folders" is switched on.
a. Click Start and then Run...
b. Type control folders and click OK.
c. Select the View tab and ensure relevant entry is enabled.
3. Locate the shared.xml file.
a. Click Start and then Run...
b. Type %appdata%\skype and click OK.
c. Delete the shared.xml file.
4. Restart Skype. The shared.xml file will be recreated.

Mac OS X

1. Quit Skype.
2. Go to the folder ~/Library/Application Support/Skype/
3. Delete the file shared.xml (it will be recreated once you open Skype again, this is fine).
4. Start Skype.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα, θα ήταν μια καλή ευκαιρία να ενημερώσετε και τους άλλους αναγνώστες αφήνοντας το σχόλιο σας παρακάτω!

[πηγή Pocket-Lint]
Advertisements