Οι SSD δεν έχουν πάρει μεγάλο μερίδιο στην αγορά μέχρι τώρα, αλλά μια ομάδα ερευνητών από την Ιαπωνία προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι δημιούργησε μια τεχνολογία με την οποία μπορούν να συρρικνώσουν το μέγεθος ενός SSD κατά 90%, με απότελεσμα να μειώσουν την τιμή και να ενισχύσουν την ενεργειακή απόδοση κατά 70%.

Με τη νέα τεχνολογία είναι εφικτή η δημιουργία SSD χωρητικότητας 1TB με μέγεθος περίπου όσο ένα γραμματόσημο! Το πρωτότυπο έχει αυτό το μέγεθος και αποτελείται από 128 τσιπ μνήμης NAND και ένα κεντρικό τσιπ. Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι 2Gbps και γίνεται μέσω ραδιοκυμάτων, τα οποία ευθύνονται για το μικρό κόστος παραγωγής.

Η πρώτη χειροπιαστή έκδοση αναμένεται το 2012.

[πηγή CrunchGear]
Advertisements