Η τριλογία του Star Wars συνοψισμένη σε ένα εκπληκτικό stop frame animation με όλα τα σκηνικά φτιαγμένα από χαρτί! Η δημιουργία ανήκει στον Eric Power, που προσπάθησε να αποδώσει το καλύτερο δυνατό διδιάστατο αποτέλεσμα! Το τραγούδι του video είναι το "Tatooine" από τον Jeremy Messersmith.

[πηγή BoingBoing]
Advertisements