Εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα πανέμορφο έπιπλο, το Sync Desktop του σχεδιαστή Gareth Battensby περιλαμβάνει μια αναδιπλώμενη widescreen οθόνη, πληκτρολόγιο, ενσωματωμένη θύρα USB, scanner, mouse, webcam, μονάδα DVD καθώς και αρκετό χώρο αποθήκευσης. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινό γραφείο όταν το επιβάλλει η περίσταση. Το μοναδικό πρόβλημα, φαίνεται ότι είναι η μη δυνατότητα αναβάθμισης του hardware...

Advertisements