Αναλογικό γραφείο. Κυριολεκτικά!

Στο παραπάνω video μπορούμε να δούμε το πως θα ήταν ένα συμβατικό γραφείο, με βάση τα ψηφιακά εργαλεία του υπολογιστή μας. Φανταστείτε ότι το γραφείο σας είναι το desktop σας,…
Advertisements