Εφαρμογές Android σε συσκευές Windows Phone Mango, με νέο API της Microsoft!

Android to Windows Phone API
Μέσα στο Μάιο, η Microsoft είχε προβεί σε μια πολύ κίνηση για να ενισχύσει την παραγωγή εφαρμογών για το Windows Phone 7 Marketplace, δίνοντας στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να μεταφέρουν…
Advertisements