Απαγόρευση των ασύρματων δικτύων WiFi στα σχολεία ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης!

WiFi School
Είναι γεγονός ότι τα δίκτυα WiFi έχουν βοηθήσει στην ευρύτερη εξάπλωση του Internet, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι σύντομα θα απαγορευτεί η χρήση τους στα σχολεία της Ευρώπης! Το Ευρωπαϊκό…
Advertisements