Κλειστό το Facebook για να ενσωματωθούν οι νέες λειτουργίες!

Όσοι προσπαθείτε να μπέιτε στο Facebook εδώ και λίγη ώρα, θα έχετε καταλάβει ότι αυτό είναι αδύνατο. Ο λόγος είναι ότι ξεκίνησαν οι διεργασίες ενσωμάτωσης των νέων λειτουργιών που είχαμε…
Advertisements