Το Facebook εκπαιδεύει τους χρήστες του για την ασφάλεια των εφαρμογών!

Understand the Apps You Use
Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε το Facebook καθημερινά και για πολλές ώρες, αλλά δυστυχώς λίγοι είναι αυτοί που μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν σε ποιες πληροφορίες δίνουν πρόσβαση, όταν επιλέγουν…
Advertisements