Υποστήριξη νέων τύπων αρχείων στο Google Docs, συμπεριλαμβάνονται Excel, Apple Pages, Photoshop και AutoCAD!

Η Google συνεχίζει να αναβαθμίζει την υπηρεσία Google Docs σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι το cloud computing μπορεί να υποστηρίξει όλες τις εργασίες που θέλει να πραγματοποιήσει ο μέσος…