Νέα υπηρεσία αυτόματης γραφής από την Google, υποδεχτείτε το Google Scribe!

Η Google εγκαινίασε μία νέα υπηρεσία του Google Labs, το Google Scribe, με την οποία εμφανίζονται αυτόματα έτοιμες λέξεις ή συνδυασμοί λέξεων κάθε φορά που πατάμε ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο!…
Advertisements