Οργανώστε το υλικό σας με έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο Hitachi LifeStudio

Η Hitachi παρουσίασε τη νέα σειρά εξωτερικών σκληρών δίσκων LifeStudio, οι οποίοι είναι οι πρώτοι της αγοράς που συμμαζεύουν και οργανώνουν αυτόματα τις φωτογραφίες, τα video, τη μουσική και τα…