Πιθανές επίσημες φωτογραφίες του HTC Mondrian!

Η γερμανική ιστοσελίδα BestBoyz παρουσίασε μερικές φωτογραφίες του HTC Mondrian Windows Phone 7 smartphone, και μπορούμε πλέον να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την εμφάνιση του. Πρόκειται για ένα high-end…