Πόσες πληροφορίες δημοσιεύονται καθημερινά στο Internet; [Infographics]

Λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο όγκος των δεδομένων στο Ίντερνετ, τείνει να αγγίξει νούμερα που δε χωρούν στη φαντασία μας. Ποια είναι, όμως, η προέλευση των περισσότερων δεδομένων…