Πόσες πληροφορίες δημοσιεύονται καθημερινά στο Internet; [Infographics]

Λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο όγκος των δεδομένων στο Ίντερνετ, τείνει να αγγίξει νούμερα που δε χωρούν στη φαντασία μας. Ποια είναι, όμως, η προέλευση των περισσότερων δεδομένων…
Advertisements

Πως δουλεύει το Ίντερνετ

Το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για ώρες, έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας, αλλά πόσο καλά γνωρίζουμε το πως λειτουργεί; Στο παρακάτω πλήρες γράφημα μπορούμε να μάθουμε αρκετά ενδιαφέροντα στοχεία…