20 χρόνια Linux [video]

Το λειτουργικό σύστημα Linux δημιουργήθηκε από τον Linus Torvald το 1991, και ενώ ξεκίνησε αρχικά σαν χόμπι, εξελίχθηκε στη συνέχεια στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το 95% των υπερ-υπολογιστών…
Advertisements