Η Intel εξαγοράζει τη McAfee για $7.68 δις.

Η Intel ήρθε σε συμφωνία με τη McAfee Inc. για την εξαγορά της δεύτερης με αντίτιμο $7.68 δις. ($48/μετοχή). Τα Δ.Σ. των δύο εταιριών έχουν εγκρίνει την αγοραπωλησία, η οποία…
Advertisements