Μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100Tbps μέσω μίας οπτικής ίνας!

Στη χώρα μας μπορεί ακόμα να παιδευόμαστε με αργές συνδέσεις και συνεχή προβλήματα στα “κυβερνοδίκτυα” μας, αλλά ο κόσμος προχωρά με ταχύτητες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ερευνητές της NEC και…
Advertisements