Πως να συγχρονίσετε μια συσκευή Nokia με το iTunes!

Μπορεί να έχουμε συνδυάσει τις συσκευές Nokia με το multimedia λογισμικό Ovi Suite, αλλά πλέον είναι εφικτός ο συγχρονισμός τους και με το iTunes της Apple, χάρι στην εφαρμογή iTunes Agent!…
Advertisements