Η Google ενσωμάτωσε pdf reader στο Gmail!

Το Gmail επιτρέπει πλέον στους χρήστες του να διαβάζουν απευθείας τα αρχεία PDF χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το Acrobat Reader, που είναι αργό και με πολλά προβλήματα. Πατώντας την…
Advertisements