Ειδική σακκούλα για να γνωρίζετε εάν έχει χαλάσει το φαγητό που έχετε στο ψυγείο!

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις λεγόμενες “ανεπτυγμένες” χώρες, αρκετές φορές πετούν φαγώσιμα επειδή δεν ξέρουν εάν πραγματικά έχουν χαλάσει ή επειδη δε θυμούνται πότε τα αγόρασαν. Πέρα από το…
Advertisements