Με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά...

Πριν από κάθε μεγάλη εφεύρεση που να αφορά το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για να καθυσυχαστεί το κοινό οι επιστήμονες καταφεύγουν σε αιτιολογήσεις του τύπου “για το καλό της…
Advertisements