Νέοι επεξεργαστές Intel Atom CE4200, Stellarton και E600

Η δεύτερη ημέρα της IDF 2010 αφιερώθηκε στους νέους επεξεργαστές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Intel Atom x86, για χρήση σε netbooks, καθώς και σε SoC (System-on-Chip) το οποίο θα διαδεχτεί το…
Advertisements