Γελοιογραφικοί χάρτες απεικονίζουν την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων στον κόσμο

Οι γελοιογραφικοί χάρτες παρουσιάζουν το σχετικό μέγεθος των κοινωνικών δικτύων στον κόσμο, με βάση ακριβή στοιχεία που προέκυψαν το 2010. Η δημοτικότητα των κοινωνικών δικτύων στα διάφορα μέρη της γης…