Νέο πρόβλημα στο Sony PlayStation Network!

Sony PlayStation Network
Πάνω που όλα έδειχναν να μπαίνουν σε μια σειρά με το fimware update 3.61 για το Sony PlayStation Network, η εταιρία “έκλεισε” τη σελίδα εισόδου (sign-in page) στην υπηρεσία από…
Advertisements