Τέλος για την τεχνολογία Trinitron της Sony!

Sony's First Trinitron
Μετά από 280 εκατομμύρια πωλήσεις, έφτασε το επίσημο τέλος της Trinitron. Λίγες εφευρέσεις της Sony κατάφεραν να έχουν τέτοιο παγκόσμιο αντίκτυπο όσο η τεχνολογία Trinitron, εκτός ίσως από το Walkman.…
Advertisements