Μάθετε στους γονείς σας τα βασικά για τους υπολογιστές μέσω της ιστοσελίδας TeachParentsTech.org από την Google!

Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δυσκολότερο είναι για τον καθένα να εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες. Για αυτό το λόγο και με αφορμή τις συνεχείς απλές ερωτήσεις των γονέων τους,…
Advertisements