Πρόστιμα στις περισσότερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών από την ΕΕΤΤ!

Η Εθνική Επιτροπη Τηλεπικοινωνιών ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ελεγκτικού της ρόλου, αυτεπάγγελτα ή και κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών, προέβη στη διενέργεια ακροάσεων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ζητήματα που αφορούσαν την…
Advertisements