Καταχωρήθηκε πατέντα για τηλεφωνικό MacBook!

Η Apple καταχώρησε πατέντα που υποδεικνύει τη δημιουργία ενός MacBook με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα LTE, 3G και 4G, χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετο modem, όπως συμβαίνει δηλαδή μέχρι στιγμής. Η…
Advertisements