Νέος τρόπος zoom in/out στο TouchWiz 4.0 UI της Samsung

Με τα νέα multitouch smartphones η μεγέθυνση/σμίκρυνση (zoom in/out) της εικόνας, γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο, όπως για παράδειγμα με double tap ή με pinch-to-zoom. Ωστόσο, η Samsung παρουσίασε ένα…
Advertisements