Η πλειοψηφία χρηστών Facebook και Twitter είναι ηλικίας 15-24

Η comScore πραγματοποίησε μια σημαντική έρευνα για το αντίκτυπο των social networks στην Ευρώπη, από την οποία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών των Facebook και Twitter αποτελείται από ανθρώπους…
Advertisements