Αυτοκίνητο για τυφλούς στο μέλλον;

Μια ενδιαφέρουσα είδηση προέκυψε από τον οργανισμό National Federation of the Blind των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες για τη δημουργία ενός αυτοκινήτου που θα δίνει…
Advertisements