Οι επιπτώσεις της δουλειάς από το σπίτι...

Το να δουλεύει κανείς από το σπίτι έχει πολλά καλά, αλλά και πολλά μειονεκτήματα, κυρίως στην κοινωνική ζωή του εργαζόμενου… Advertisements
Advertisements